ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

Cercetări privind optimizarea structurii și rotației culturilor la S.C. Agromer S.R.L. în funcție de procesele de degradare a solului (eroziune, salinizare, scăderea conținutului de materie organică, compactare)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)