ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

5. Proiecte de cercetare științifică / Scientific Research Projects

5. Proiecte de cercetare științifică / Scientific Research Projects

 

Proiectele de cercetare științifica (PCS), fundamentală, interdisciplinară și/sau exploratorie, urmăresc: • obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de publicaţii cu impact internaţional, precum şi în creşterea numărului de invenţii brevetate, aplicate în economie; • creşterea capacităţii de cercetare, inclusiv prin creşterea numărului de cercetători cu normă întreagă, angajați în sistemul național de cercetare-dezvoltare, precum și încurajarea și formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate ştiinţifică; • atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti; • creşterea capacităţii de a candida cu succes la instrumente de finanţare europene şi internaţionale de cercetare Rapoartele și/sau rezumatele proiectelor de cercetare știintifică, înregistrate în ALSE, permit accesul la rezultatele activității de cercetare precum și la informații (statistici) privind impactul național și/sau internațional al acestora.

Collections in this category

Recent Submissions