ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Izvoru Berheciului (Colinele Tutovei)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)