ALSERepository of Iași University of Life Sciences, ROMANIA

Cercetări privind particularităţile agrobiologice şi tehnologice la unele specii ale genului Arthemisia cu privire specială asupra producţiei şi calităţii acesteia în vederea utilizării complexe

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)