4. Brevete de Invenţii / Patents

 

Collections in this category

Recent Submissions

  • Țenu, Ioan; Vîntu, Vasile (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, 2018-05-30)
    Invenția se referă la un procedeu și la un aparat automat pentru determinarea apei existente în materiale lichide, pulverulente, sau solide.
  • Miron, Liviu-Dan; Miron, Ionel (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, 2006-11-30)
    Invenlia se refera la o instalație pentru colectarea planctonului in cursuri de apă, cum ar fi, de exemplu, în canalele de fugă ale hidrocentralelor.
  • Miron, Liviu-Dan; Miron, Ionel; Laudner, Nicolae-Willy; Degeratu, Mircea; Datcu, Matei (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, 2004-10-29)
    Rezumat: Inventia se referă la o metodă pentru cresterea midiilor in ape, sub orizontul distructiv al valurilor, și la instalația pentru aplicarea metodei. Metoda conform inventiei constă in aceea că, intr-o primă fază, ...